SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI VETERİNER HEKİMLERİN HAKKI!

“Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak bahsedilen düzenleme, aslında 1987 yılında yürürlüğe girmiş olan 3359 Sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 12. maddesine eklenen bazı cezai yaptırımlardır.

Bu yaptırımlar sağlık çalışanlarına yapılan şiddete yönelik caydırıcı ve cezalandırıcı niteliktedir. Şiddet sadece fiziki değildir. Sözlü ve ruhsal tacizler de şiddetin bir parçasıdır…

Her ne kadar yürürlükteki yasanın caydırıcı ve cezalandırıcı unsurları istenilen düzeye hiçbir şekilde ulaşmasa da bizler, veteriner hekimler, yasada bu kapsama alınmamış olmayı kabullenmiyoruz. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanları sadece insan türü için hizmet veren çalışanlar değildir.

Halk sağlığı ve tüm hayvanlar için de hizmet veren, gece-gündüz çalışan veteriner hekimler ve tüm hayvan sağlığı emekçileri de sağlık çalışanıdır! Hem insan hem bir çok türde hayvanlar için tıp/sağlık eğitimi almak, tecrübe edinmek, uzun mesai saatleri ile çalışmak, özveride bulunmak, bir canlının hayatına sağlıklı devam edebilmesi, sofralarımıza sağlıklı hayvansal ürünler gelebilmesi ve bir çok hayvandan insana geçen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için mesai vermek çok zor ve meşakkatlidir.

Canlı hayatı, halk sağlığı bu kadar önemliyken türleri ve türlere hizmet veren meslek gruplarını yasa önünde ayırmak ne derece doğrudur? Bu nedenle “Veteriner Hekimlik Hizmetleri” ve “Veteriner Klinik Çalışanlarının”, Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması, Hayvan sağlığı çalışanlarının hem hakkıdır hem de modern Dünya’da olması gereken bir adımdır.

Ne yazık ki her toplumda toplumun kurallarına uyum sağlamayan kişiler vardır ve var olacaktır. Kendisine hizmet vererek hayati bir meslek yürütmeye çalışan kişilerin can ve ruhsal güvenliğini tehdit eden kişilere karşı tüm canlı türlerine hizmet veren sağlık çalışanlarını korumak adına SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI tüm sağlık çalışanlarının en temel hakkıdır.

Son dönemde yaşanan Klinisyen Veteriner Hekime yönelik şiddet, devam eden günlerde veterinerlik hizmetleri çalışanlarına yapılan farklı şiddet olayları medyaya yansımayan sayısız saldırı olayı ve söz konusu sağlık çalışanlarının Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmaması nedeniyle 21 Ağustos 2023 tarihinde bir çok ilde Türk Veteriner Hekimler Birliği önderliğinde Veteriner Hekimler Odalarına mensup on binlerce Veteriner Hekim ve Veteriner hizmetleri çalışanları iş bırakma eylemi yapacaktır.

Umarız 21 Ağustos 2023 tarihi, yıllardır süre gelen haksızlıklara karşı ilk defa bu ölçüde birlik olan Veteriner Hekim camiası için bir dönüm noktası olacaktır.

Mesleki sevgi ve saygılarımla

Dr. Tarkan Özçetin
Veteriner Hekim