Uluslararası Online Kedi Hekimliği Kongresi

Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı

Klinik Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Etik İhlaller ve Ahlaki Geri Çekilme