Uluslararası Online Kedi Hekimliği Kongresi

Prof. Dr. Zeynep Pekcan

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Cerrahi AD

Kedilerde Ağrının Yorumlanması ve Analjezikler